Umeå okt. 2023 Vad händer nu inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten med Tommy Iseskog

1984                                  Learning never ends                               2023

för personalansvariga, företagsledare, fackliga företrädare m.fl

VAD HÄNDER NU INOM ARBETSRÄTTEN? – ARBETSRÄTTEN I VERKLIGHETEN

                                            Umeå  okt. 2023

 

”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog.  En av landets bästa föreläsare

Arbetsrättsdagen Ur innehållet,

          Nya lagar/regler

 • visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen – korttidsarbete –  uthyrningslagen – omställningsstöd – förtroendemannalagen om anställningsskydd  – arbetsförmågebedömning– flexibla anställningsformer – sjukpenning

  Grundlig genomgång av de nya LAS-reglerna som bl.a.

  Uppsägning av personliga skäl – tvist om giltighet av en uppsägning -skadestånd vid felaktiga uppsägningar eller avskedanden – tidsbegränsade anställningar – uppsägning vid arbetsbrist hyvling vid arbetsbrist – presumtionsregel om heltid – parallell anställning – information om anställningsvillkor – begäran om annan anställning/utökad sysselsättningsgrad

  – Pågående lagstiftningsarbete

  Minimilön – karensavdrag – regionala skyddsombud –graviditetspenning – skärpningar av diskrimineringslagen

  – Lägesrapporter

Tommy redovisar/kommenterar och analyserar

– Tommy kommer som vanligt att redovisa aktuella viktiga och  vägledande domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen.

omplacering eller uppsägning – godtagbar särbehandling på grund av ålder-primär förhandlingsskyldighet, viktigare förändring – arbetstagarens skyldighet att ingripa vid hot/våld på arbetsplatsen – avskedande vid förtroendeförbrukande handling – förläggning av partiell föräldraledighet – omplacering vid arbetsbrist – förtroendeskadlig bisyssla -företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad – förstärkt anställningsskydd och arbetsgivarens rehab-ansvar – uppsägning vid inkompetens

Plats: Umeå Plaza, Storgatan 40, Umeå

PLAZA

                                

Tid:   okt. 2023  09.00 – 15.30 (08.30-09.00 samling, kaffe)

Pris:  5.250 kr/pers exkl. momsI priset ingår kaffe/lunch

 – Anmälan är bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom

 Anmälan via nedanstående formulär eller till: juristkonsultinorr@telia.com Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen i UMEÅ  okt. 2023.