Om Juristkonsult i norr -Rättsområden -Processer

Välkommen till Juristkonsult i Norr KB

 

Byrån startade 1984 och är inriktad på följande rättsområden

Arbetsrättsliga tvister – Affärsjuridiska tvister – Avtalsrätt – Arbetsrätt – Affärsjuridik – Affärsrätt – Familjeavtal – Entreprenadjuridik – Obeståndsfrågor – Underhandsackord – Fel i fastighet  – Medling – Tvistelösning och Process – Rättsskydd – Rättshjälp

                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                  Affärsjurist/Lawyer Alf G Nyberg

 

 

Juristkonsult i Norr KB

LAW FIRM

Office

Kungsgatan 95

903 31 Umeå

Tel.: 090-14 28 50
Mobil: 070-605 42 72

Epost: juristkonsultinorr@telia.com

Mottagningskontor:

Skellefteå
Anbudsgatan 12

Örnsköldsvik
Östra Dalgatan 8

Mobil:070-6054272

Medlem i SAFE TRADE