Umeå 28 okt. 2022 Vad händer nu inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten med Tommy Iseskog

1984                                  Learning never ends                               2022

för personalansvariga, företagsledare, fackliga företrädare m.fl

VAD HÄNDER NU INOM ARBETSRÄTTEN? – ARBETSRÄTTEN I VERKLIGHETEN

                                            Umeå 28 okt. 2022

 

”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog.  En av landets bästa föreläsare

Arbetsrättsdagen Ur innehållet,

          Nya lagar/regler

  • visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen – korttidsarbete – uthyrningslagen – omställningsskydd – förtroendemannalagen om anställningsskydd – arbetsförmågebedömning –    fexibla anställningsformer – sjukpenning
  • Utförlig genomgång av förändringarna i Las                                                                                                  
  • sakliga skäl i stället för saklig grund – turordning – tidsbegränsade anställningar –  anställningsvillkor och bisyssla
  • Förslag

  • minimilön – karensavdrag – regionala skyddsombud – graviditetspenning – skärpning av diskrimineringslagen
  • Utredningar 

  • ny arbetsmiljö utredning

Tommy redovisar/kommenterar och analyserar

Tommy Iseskog kommer som vanligt avslutningsvis att redovisa och tolka intressanta, viktiga och vägledande domar från Arbetsdomstolen o EU domstolen

Plats: Umeå Plaza, Storgatan 40, Umeå

PLAZA

                                

Tid:  28 okt. 2022  09.00 – 15.30 (08.30-09.00 samling, kaffe)

Pris:  4.520 kr/pers exkl. momsI priset ingår kaffe/lunch

 – Anmälan är bindande

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom

 Anmälan via nedanstående formulär eller till: juristkonsultinorr@telia.com Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen i UMEÅ 28 okt. 2022.