Umeå 28 mars 2025 Vad händer nu inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten med Tommy Iseskog

1984                                  Learning never ends                               2024

för personalansvariga, företagsledare, fackliga företrädare m.fl

VAD HÄNDER NU INOM ARBETSRÄTTEN?

Umeå  28  mars 2025

 

”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog.  En av landets bästa föreläsare

Arbetsrättsdagen

Ur innehållet;

Nya LAS-reglerna; tidsbegränsad anställning SÄVA – uppsägning vid arbetsbrist – undantag vid turordning -hyvling vid arbetsbrist -uppsägning av personliga skäl – sakliga skäl i stället för saklig grund  – tvist om giltigheten av uppsägning – allmänna skadestånd vid ogiltig uppsägning – eller felaktigt avskedande – presumtionsregel om heltid – rätten till parallell anställning – nya LAS-åldersregler  – uthyrningslagen – anställningsskydd vid långtidsuthyrning/bemanning

Nya visselblåsarlagen; allmänna förutsättningar för visselblåsarskydd – intern visselblåsarfunktion – särskild informationsskyldighet

Nytt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring

Säkerhetsskydd och säkerhetsprövning

Utredningar och utredningsförslag

Tommy redovisar/kommenterar och analyserar.

– Tommy kommer avslutningsvis att redovisa aktuella viktiga och vägledande domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen.

Plats: Umeå Plaza, Storgatan 40, Umeå

PLAZA

                                

Tid:   28 mars 2025  09.00 – 15.30 (08.30-09.00 samling, kaffe)

Pris:  5.280 kr/pers exkl. momsI priset ingår kaffe/lunch

 – Anmälan är bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom

Anmälan via nedanstående formulär eller till: juristkonsultinorr@telia.com Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen i UMEÅ 28 mars 2025