LULEÅ 30 aug 2022 Vad händer nu inom arbetsrätten – Arbetsrätten i verkligheten Tommy Iseskog

för hr-strateger – personalansvariga – företagsledare, fackliga företrädare m.fl                                   

VAD HÄNDER NU INOM ARBETSRÄTTEN – ARBETSRÄTTEN I VERKLIGHETEN

                           Luleå 30 aug.  2022

  ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog En av landets bästa föreläsare

Ur innehållet: 

Nya lagar/regler

visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen – korttidsarbete – uthyrningslagen – omställningsstöd – förtroendemannalagen – om anställningsskydd – arbetsförmågebedömning – flexibla anställningsformer -arbetsförmågebedömning vid sjukpenningen

Grundläggande genomgång av de nya LAS-reglerna som bl.a.

turordning – tidsbegränsade anställningar – sakliga skäl för uppsägning – anställningsvillkor och bisyssla

Pågående lagstiftningsarbete

minimilön – karensavdrag – regionala skyddsombud – graviditetspenning – skärpningar av diskrimineringslagen

Lägesrapporter

arbetsrätt i valrörelsen

-Tommy kommer som vanligt att redovisa intressanta, viktiga och vägledande domar från AD- och EU domstolen

Plats: Scandic Luleå

Tid:  30 aug. 2022  09.30 – 15.45 (08.30 – 09.30 samling, kaffe)

Pris: 4.490 kr /pers exkl. moms.  ( I priset ingår kaffe/lunch och dokumentation)

OBS!    Tre Platser Kvar

  – Anmälan är bindande-  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.  

Välkommen med er anmälan nedan

Alf G. Nyberg             

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till den årliga arbetsrättsdagen i Luleå  30 aug.  2022