LULEÅ 1 mars 2018 Vad händer inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten Tommy Iseskog

för hr-strateger – personalansvariga – företagsledare, fackliga företrädare m.fl                                   

  VAD HÄNDER INOM ARBETSRÄTTEN? – ARBETSRÄTT I VERKLIGHETEN

                           Luleå den 1 mars 2018

  ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog En av landets bästa föreläsare Tommy Iseskog

Ur innehållet: 

-Nya lagar och regler; aktiva åtgärder i diskrimineringslagen – lönekartläggning -EU:s dataskyddsförordning – Utredning om ny dataskyddslag -lavalreglerna – nystartjobb – begränsad föräldraförsäkring – meddelarskydd för vissa privatanställda – månatlig arbetsgivardeklaration – visselblåsarlagen -kollektivavtalsvillkor vid upphandling – kunskapscentrum i arbetsmiljö – lönestöd – rehab plan – närståendepenning – arbetskraftinvadring – arbetsmiljölagen.
Förslag; arbetsmiljölagen – introduktionsjobb – skydd för personlig integritet -entreprenöransvar – företagshemlighetslag – meddelarskyddslagen – företagsbot – tillsynsreglerna avseende diskriminering
Redovisning av pågående utredningsarbete.
-Tommy Iseskog kommer som vanligt att redovisa intressanta, viktiga och vägledande domar från AD- och EU domstolen; arbetskraftsinvandring – uppsägning av personliga skäl – sexuella trakasserier i strid mot diskrimineringslagen – indirekt diskriminering vid krav på viss klädsel – visst klädkrav – motiverad särbehandling – religionsfrihet enligt europakonventionen och indirekt diskriminering p.g.a. religion.

Plats: Scandic Luleå

Tid:    1 mars 2018  09.30 – 16.00 (08.30 – 09.30 samling, kaffe)

Pris:   3.600 /pers exkl. moms.  ( I priset ingår kaffe/lunch) 

 

                                            – Anmälan är bindande-  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.  

Välkommen med er anmälan

Alf G. Nyberg             

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till den årliga arbetsrättsdagen i Luleå den 1 mars  2018