LULEÅ 30 jan 2020 Vad händer inom arbetsrätten – Arbetsrätten i verkligheten Tommy Iseskog

för hr-strateger – personalansvariga – företagsledare, fackliga företrädare m.fl                                   

  VAD HÄNDER NU INOM ARBETSRÄTTEN? – ARBETSRÄTTEN I VERKLIGHETEN

                           Luleå den 30 jan. 2020

 

  ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog En av landets bästa föreläsare

Ur innehållet: 

Nya lagar/regler

Nya LAS-åldersregler – Riktåldern för pension – Lägsta åldern för uttag av pension – Avslutning av anställning vid uppnådd LAS-ålder – Tidsbegränsad anställning efter uppnådd LAS-ålder – Anställningsskydd för äldre i annan lagstiftning än LAS – Nya stridsåtgärdsregler – Arbetsgivaravgift för unga – Avskaffar särskild löneskatt för äldre – Nya regler för nystartjobb – Förslag om nya regler för företagsbot – Utredningsförslag om korttidsarbete – Utredning om modernisering av arbetsrätten – Turordningsreglerna – Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar – Uppsägningskostnader – Anställningsskydd för tidsbegränsat anställda – Förslag om utvecklingstid – Utredning om familjevecka – Förslag om förbud mot registerkontroll med undantag – Förslag om ändrade utstationeringsregler – Förslag om etableringsjobb – Pågående utredningsarbeten

Vad blir konsekvenserna inom arbetsrätten med utgångspunkt  från januariöverenskommelsen Tommy redovisar /kommenterar och analyserar

-Tommy kommer som vanligt att redovisa intressanta, viktiga och vägledande domar från AD- och EU domstolen

Plats: Scandic Luleå

Tid:   30 januari 2020  09.30 – 15.45 (08.30 – 09.30 samling, kaffe)

Pris: 4.290 kr /pers exkl. moms.  ( I priset ingår kaffe/lunch) 

 

                                            – Anmälan är bindande-  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.  

Välkommen med er anmälan

Alf G. Nyberg             

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till den årliga arbetsrättsdagen i Luleå den 30 jan. 2020