LULEÅ 25 jan. 2024 Vad händer nu inom arbetsrätten – Arbetsrätten i verkligheten Tommy Iseskog

1984                          Learning never ends                                  2024

för hr-strateger – personalansvariga – företagsledare, fackliga företrädare m.fl                                

Den årliga arbetsrättsdagen Scandic Luleå den 25 jan. 2024

  ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog En av landets bästa föreläsare

Ur innehållet: 

Nya lagar/regler

tidsbegränsade anställningar SÄVA

uppsägning vid arbetsbrist-undantag vid turordning

hyvling vid arbetsbrist

uppsägning av personliga skäl-sakliga skäl i stället för saklig grund

tvist om giltighet av en uppsägning

allmänna skadestånd  vid ogiltigt uppsägning eller felaktigt avskedande

presumtionsregel om heltid

rätten till parallell anställning

nya LAS-åldersregler

uthyrningslagen-anställningsskydd vid långtidsuthyrning/bemanning

Nya visselblåsarlagen

allmänna förutsättningar för visselblåsarskydd

intern visselblåsarfunktion

särskild informationsskyldighet

Nytt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Säkerhetsskydd och säkerhetsprövning

Utredningar och utredningsförslag

utredning om säkerhetsprövningsprocessen

förslag om vissa moderniseringar av arbetsmiljölagen

förslag om regionala skyddsombud

utredning om sjuklön och karens

förslag om graviditespenning

förslag om att överlåta allmän föräldrapenning

förslag om dubbeldagarna i föräldraförsäkringen

förslag om arbetsskadeförsäkringen

förslag om implementeringen av minimilönedirektivet

utredning om anmälningsskyldighet (s.k. angiverilagen)

EU:s plattformsdirektiv

-Tommy kommer som vanligt att redovisa intressanta, viktiga och vägledande domar från AD- och EU domstolen                                                      

 • dom om arbetstagarbegreppet
 • dom om arbetsvägran/vägran att använda skydd
 • dom om lönediskriminering
 • dom om diskriminering vid rekrytering
 • dom om avskedande vid hot mot arbetskamrat
 • dom om avskedande vid olovlig frånvaro
 • dom om avskedande vid felaktigt nyttjande av studieledighet
 • dom om avskedande eller uppsägning
 • dom om primär förhandlingsskyldighet
 • dom om primär förhandling före ”anlitande”
 • dom om primär eller sekundär förhandlingsskyldighet
 • dom om provocerad uppsägning
 • dom om uppsägningsförbud vid verksamhetsövergång
 • dom om offentliganställdas yttrandefrihet
 • dom om hindrande av skyddsombud
 • dom om föreningsrättskränkning
 • dom om föreningsrättskränkning/könsdiskriminering vid säkerhetsprövning
 • domar om arbetsskadeersättning vid distansarbete i hemmet

Plats: Scandic Luleå

Tid:  25 januari 2024  09.30 – 15.45 (08.30 – 09.30 samling, kaffe)

Pris: 4.980 kr /pers exkl. moms.  ( I priset ingår kaffe/lunch och dokumentation)

  – Anmälan är bindande-  

Priset gäller till den 5 december 2023.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.  

Välkommen med er anmälan nedan

Alf G. Nyberg             

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till den årliga arbetsrättsdagen i Luleå  25 januari 2024