LULEÅ 14 februari 2019 Vad händer inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten Tommy Iseskog

för hr-strateger – personalansvariga – företagsledare, fackliga företrädare m.fl                                   

  VAD HÄNDER NU INOM ARBETSRÄTTEN? – ARBETSRÄTT I VERKLIGHETEN

                           Luleå den 14 feb. 2019

 

  ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog En av landets bästa föreläsare

Ur innehållet: 

Nya regler för närståendepenning – dataskyddsförordningen och dataskyddslagen ur ett arbetsrättsligt perspektiv – Ny arbetsmiljömyndighet – Nya regler om skattereduktion för fackföreningsavgift – Ny företagshemlighetslag –  Nya regler om plan för återgång i arbete (arbetsgivarens rehab-ansvar) Nya regler om redovisning av skatteavdrag – Nya regler om karensavdrag i stället för karensdag – Ny entreprenörsansvarslag

Förslag om nya regler i LAS – Förslag om skydd för arbetskraftsinvandring – Förslag om nya regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen – Förslag om etableringsanställning – Förslag om strejkrätten.

Redovisning av pågående utredningsarbete; modernisering av föräldraförsäkringen – tid för utveckling – skydd för den personliga integriteten i arbetslivet – registerkontroll – skärpta sanktioner vid brott mot diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder och lönekartläggning

-Arbetsrätten efter regeringsbildningen – vad händer nu på arbetsrättsområdet

-Tommy kommer som vanligt att redovisa intressanta, viktiga och vägledande domar från AD- och EU domstolen; indirekt diskriminering (krav på handhälsning) begreppet tillräckliga kvalifikationer, avskedande vid illojalitet, uppsägning efter fullgjort rehab-ansvar samt rättsläget vid sexuella trakasserier.

Plats: Scandic Luleå

Tid:    14 Februari 2019  09.30 – 15.45 (08.30 – 09.30 samling, kaffe)

Pris:   4.700 kr /pers exkl. moms.  ( I priset ingår kaffe/lunch) 

 

                                            – Anmälan är bindande-  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.  

Välkommen med er anmälan

Alf G. Nyberg             

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till den årliga arbetsrättsdagen i Luleå den 14 feb.  2019