GÄVLE 28 mars 2019 Vad händer inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten med Tommy Iseskog

för personalansvariga, företagsledare, chefer,  arbetsledare  fackliga företrädare m.fl

                                   VAD HÄNDER INOM ARBETSRÄTTEN?

            Gävle  den 28 mars 2019

Tommy Iseskog, jurist, oberoende arbetsrättsexpert. En av landets bästa föreläsare.

Författare till fler än 250 arbetsrättsböcker.

 

                                   ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog

 

Arbetsrättsdagen 2019   Ur innehållet,

 • Nya lagar/regler/utredningar

 • Dataskyddsförordningen och  dataskyddslagen i ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Ny arbetsmiljömyndighet
 • Nya regler om skattereduktion för fackföreningsavgift
 • Ny företagshemlighetslag
 • Ny entreprenörsansvarslag
 • Nya regler om plan för återgång i arbete
 • Rehabiliteringsansvar
 • Karensavdrag istället för karensdag
 • Nya regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen
 • Strejkrätt
 • Förslag om nya regler för ålderspensionsgränser och den s.k LAS-åldern
 • Rätten till sjukpenning
 • Omplacering vis arbetsbrist/intermittent anställning
 • Personliga integriteten i arbetslivet
 • Utredning om registerkontroll
 • Skärpta sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen
 • Förslag om nya regler i LAS om omplacering vid arbetsbrist och om intermittent anställning
 • Utredning om skärpta sanktioner mot diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder och lönekartläggning
 • Arbetsrätten i den nya regeringsöverenskommelsen

 • Tommy  kommer som vanligt dessutom att redovisa viktiga och vägledande domar från AD bl.a indirekt diskriminering -begreppet tillräckliga kvalifikationer – avskedande vid illojalitet – uppsägning efter fullgjort rehabiliteringsansvar

Plats:  Gävle Scandic väst 

Tid:    28 mars 2019   09.15 – 15.30 (08.30-09.15 samling, kaffe)

Pris:   4.700 kr/pers exkl. moms. I priset ingår kaffe/lunch

– Anmälan är bindande

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.

 Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen i Gävle den 28 mars  2019