GÄVLE 9 september 2021 Vad händer inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten med Tommy Iseskog

personalansvariga, företagsledare, chefer,  arbetsledare  fackliga företrädare m.fl

                                VAD HÄNDER INOM ARBETSRÄTTEN?

            Gävle  den 9 september 2021

Tommy Iseskog, jurist, oberoende arbetsrättsexpert. En av landets bästa föreläsare.

                                   ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog

 

Arbetsrättsdagen 2021   Ur innehållet,

  • Nya lagar, regler, utredningar o lägesrapporter

  • Nya LAS- åldersregler – Rikt åldern för pension – Lägsta ålder för uttag av pension – Avslutande av anställning vid uppnådd LAS-ålder – Tidsbegränsad anställning efter uppnådd LAS-ålder Anställningsskydd för äldre i annan lagstiftning (än LAS) – Nya stridsåtgärdsregler – Arbetsavgifter för unga – Avskaffande av särskilt löneskatt för äldre – Nya regler för nystartjobb – Förslag om nya regler för företagsbot – Utredningsförslag om korttidsarbete – Utredning om modernisering av arbetsrätten – Turordningsreglerna – Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar – Uppsägningskostnader – Anställningsskydd för tidsbegränsat anställda – Förslag om utvecklingstid -Utredning om familjevecka – Förslag om förbud mot registerkontroll med undantag – Förslag om ändrade utstationeringsregler -Förslag om etableringsjobbVisselblåsarlag
  • Vilka blir konsekvenserna inom arbetsrätten med utgångspunkt från de nya LAS-reglerna Tommy Iseskog redovisar/kommenterar och analyserar

  • Tommy  kommer som vanligt dessutom att redovisa och tolka viktiga och vägledande domar från Arbetsdomstolen o EU-domstolen

  • avskedande av sjuk arbetstagare – anställningsformer för facklig förtroende man – uppsägning eller avskedande vid arbetsvägran – direkt diskriminering – arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist – återbetalningsskyldighet för utbildningskostnad – behörighet vid fullmakt – två månaders regeln – uppsägning vid olämpligt uppträdande –

Plats:  Gävle Scandic väst 

Tid:    9 september 2021   09.15 – 15.30 (08.30-09.15 samling, kaffe)

Pris:   4.580/pers exkl. moms. I priset ingår kaffe/lunch och dokumentation

– Anmälan är bindande  –  Begränsat deltagarantal

Välkommen med din anmälan

Alf G Nyberg

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen i Gävle den 9 september  2021