GÄVLE 10 juni 2021 Vad händer inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten med Tommy Iseskog

för personalansvariga, företagsledare, chefer,  arbetsledare  fackliga företrädare m.fl

                                VAD HÄNDER INOM ARBETSRÄTTEN?

            Gävle  den 10 juni 2021

Tommy Iseskog, jurist, oberoende arbetsrättsexpert. En av landets bästa föreläsare.

                                   ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog

 

Arbetsrättsdagen 2021   Ur innehållet,

  • Nya lagar, regler, utredningar o lägesrapporter

  • Nya LAS- åldersregler – Rikt åldern för pension – Lägsta ålder för uttag av pension – Avslutande av anställning vid uppnådd LAS-ålder – Tidsbegränsad anställning efter uppnådd LAS-ålder Anställningsskydd för äldre i annan lagstiftning (än LAS) – Nya stridsåtgärdsregler – Arbetsavgifter för unga – Avskaffande av särskilt löneskatt för äldre – Nya regler för nystartjobb – Förslag om nya regler för företagsbot – Utredningsförslag om korttidsarbete – Utredning om modernisering av arbetsrätten – Turordningsreglerna – Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar – Uppsägningskostnader – Anställningsskydd för tidsbegränsat anställda – Förslag om utvecklingstid -Utredning om familjevecka – Förslag om förbud mot registerkontroll med undantag – Förslag om ändrade utstationeringsregler -Förslag om etableringsjobb
  • Vilka blir konsekvenserna inom arbetsrätten med utgångspunkt från januariavtalet och de nya omständigheterna orsakade av Corona epidemin Tommy Iseskog redovisar/kommenterar och analyserar

  • Tommy  kommer som vanligt dessutom att redovisa och tolka viktiga och vägledande domar från Arbetsdomstolen o EU-domstolen

  • avskedande av sjuk arbetstagare – anställningsformer för facklig förtroende man – uppsägning eller avskedande vid arbetsvägran – direkt diskriminering – arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist – återbetalningsskyldighet för utbildningskostnad – behörighet vid fullmakt – två månaders regeln – uppsägning vid olämpligt uppträdande –

Plats:  Gävle Scandic väst 

Tid:    10 juni 2021   09.15 – 15.30 (08.30-09.15 samling, kaffe)

Pris:   4.520/pers exkl. moms. I priset ingår kaffe/lunch 

– Anmälan är bindande  –  Begränsat deltagarantal

Välkommen med din anmälan

Alf G Nyberg

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen i Gävle den 10 juni 2021