Gävle den 21 april 2023 Vad händer nu inom arbetsrätten – Arbetsrätt i verkligheten med Tommy Iseskog

personalansvariga, företagsledare, chefer,  arbetsledare  fackliga företrädare m.fl

                                VAD HÄNDER NU INOM ARBETSRÄTTEN?

            Gävle den 21 april 2023

Tommy Iseskog, jurist, oberoende arbetsrättsexpert. En av landets bästa föreläsare.

                                   ”Arbetsrättsgurun” Tommy Iseskog

 

Arbetsrättsdagen 2023  

Ur innehållet,

Nya LAS-regler

 • uppsägning av personliga skäl
 • tvist om giltigheten av en uppsägning
 • skadestånd vid felaktiga uppsägningar eller avskedanden
 • tidsbegränsade anställningar
 • uppsägning vid arbetsbrist
 • hyvling vid arbetsbrist
 • presumtionsregel om heltid
 • parallell anställning
 • information om anställningsvillkor
 • begäran om annan anställningsform/utökad sysselsättningsgrad
 • ikraftträdande

Nya regler i uthyrningslagen vid långtidsuthyrning

Ny lag om omställningsstudiestöd

Nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Nya visselblåsarlagen

 • allmänna förutsättningar
 • skydd för visselblåsare
 • intern visselblåsarfunktion
 • information om visselblåsarfunktion
 • extern visselblåsarfunktion
 • visselblåsande genom offentliggörande
 • dokumentation och tillsyn
 • ikraftträdande
 • Nya regler i lagen om närståendevård och föräldraledighetslagen med anledning av balansdirektivet
 • Nya regler i arbetsskadeförsäkringen vid smitta
 • Nya regler om s.k. trygghetspension
 • Nya regler om arbetskraftsinvandring
 • EU:s minimilönedirektiv
 • Pågående utredningsarbete
 • Dom om provocerad uppsägning
 • Dom om uppsägning/avskedande vid omfattande misskötsamhet
 • Dom om könsdiskriminering vid rekrytering
 • Dom om avskedande vid olovlig frånvaro
 • Dom om avskedande vid våld utanför arbetsplatsen
 • Dom om avskedande vid vägran att använda skydd mot smitta
 • Dom om arbetstagarbegreppet
 • Dom om uppsägning vid inkompetens

Plats:  Scandic Gävle Väst

Tid:    Fredagen den 21 april 2023   09.15 – 15.30

Pris:   4.980/pers exkl. moms. i priset ingår dokumentation

– Anmälan är bindande  –  Begränsat deltagarantal

Välkommen med din anmälan nedan

Alf G Nyberg

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare eller föreläsarens sjukdom.

Anmälan via nedanstående formulär Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen i Gävle den 21 april 2023