Om Juristkonsult i norr -Rättsområden -Processer

  Välkommen till Juristkonsult i Norr KB

DSCF3530

Byrån startade 1984 och är inriktad på följande rättsområden

Arbetsrättsliga tvister – Affärsjuridiska tvister – Avtalsrätt – Arbetsrätt – Affärsjuridik – Familjeavtal – Entreprenadjuridik – Obeståndsfrågor – Fel i fastighet – Personskaderätt/ersättning – Medling – Tvistelösning och process – Rättskydd – Rättshjälp

                                                                                                                                                   alf-g-nyberg-senioruthyrning

Affärsjurist/Lawyer Alf G Nyberg

 

 

Juristkonsult i Norr KB

LAW FIRM

 

bild skyltOffice

Kungsgatan 95

903 31 Umeå

Tel.: 090-14 28 50
Mobil: 070-605 42 72

Epost: juristkonsultinorr@telia.com

Mottagningskontor:

Skellefteå
Anbudsgatan 12
Mobil:070-605 42 72

Medlem i SAFE TRADE