Gävle 7 april 2022 Juristkonsults årliga arbetsrättsdag med Tommy Iseskog Gävle

         Vad händer inom arbetsrätten

                                      arbetsrättsgurun Tommy Iseskog

Arbetsrättsdagen 2022  Ur innehållet

– Nya lagar och regler

– Pågående lagstiftningsarbete

– Pågående utredningsarbete, kommande förslag

-Genomgång av de nya LAS reglerna

– Tommy Iseskog kommer också att redovisa aktuella intressanta och vägledande domar från AD och EU domstolen.

Plats: Scandic Gävle Väst

Tid:  Torsdagen den 7 april 2022  09.15 – 15.30

Pris  4.480 kr/pers exkl moms.

Anmälan är bindande

Anmälan via nedanstående formulär. Jag/vi anmäler mig/oss till arbetsrättsdagen digitalt den 7n april 2022

(minimiantal)